بررسی سفارش

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

نام محصول مجموع
ساعت دیواری 30000 تومان
تلویزیون 30000 تومان
کتاب 3000 تومان
ساعت هوشمند 30000 تومان
تلویزیون 30000 تومان
کتاب 3000 تومان
زیرمجوعه 210000 تومان
کرایه 5000 تومان
مجموع کل 215000 تومان

پرداخت خود را مستقیماً به حساب بانکی ما انجام دهید. لطفاً از شناسه سفارش خود به عنوان مرجع پرداخت استفاده کنید. تا زمانی که وجوه در حساب ما پرداخت نشود ، سفارش شما ارسال نمی شود.

پرداخت سفارش